Verklaringen en certificaten

De producten van Dycore zijn voorzien van de onderstaande certificaten en verklaringen.

  • CE prestatieverklaring: informatie van essentiĆ«le productkenmerken gebaseerd op de Europees geharmoniseerde productnorm;
  • KOMO kwaliteitsverklaring: periodieke productcontrole op de fabriek zonder koppeling naar een toepassing;
  • Erkend BB aansluitdocument: toelichting op de detaillering en de uitvoering van het vloersysteem, waarmee wordt voldaan aan het Bouwbesluit;
  • NL BSB certificaat: toetsing op de product samenstelling en de emissie van milieu-onvriendelijke stoffen (uitloging) volgens het Besluit Bodemkwaliteit;
  • ISO 14001: milieuzorgsysteem waarmee aangetoond wordt dat er vanuit de bedrijfsvoering voldoende aandacht is voor het milieu.

U vindt de certificaten en verklaringen op de downloadpagina.