De Dycore balkbodem

Balkbodems

Een Dycore balkbodem is een geprefabriceerde vlakke betonbekisting voor een betonbalk of een verzwaarde vloerstrook. Er zijn diverse typen, zoals platte, U-vormige, L-vormige en balkbodems met ongelijke zijden.

De balkbodem wordt gebruikt ter vervanging van in het werk te storten balken. Door toepassing met breedplaatvloeren kunnen balk en vloer in een keer worden afgestort waarbij de wapening over de steunpunten doorloopt. Op deze manier wordt de benodigde balkhoogte en vloerhoogte zoveel mogelijk gereduceerd. Ook zijn grotere kolomvrije overspanningen mogelijk. Balkbodems kunnen voorzien worden van beugelwapening die vaak nodig is in verband met de hoge schuifkrachten die optreden bij balken. Voor de oplegging van de breedplaat wordt een vlakke rand van minimaal 60 mm gemaakt, waarbij de beugels uit de balkbodem 100 mm vanaf de zijkant worden teruggeplaatst. Hierdoor kan een randjuk vervallen en wordt koppelwapening overbodig.

Balkbodem

Voordelen Dycore balkbodems

  • Geen bekisting aanbrengen en verwijderen op de bouwplaats
  • Door integratie met de breedplaat kan de verdiepingshoogte worden beperkt en/of de diepte van de bouwput worden gereduceerd
  • Hogere bouwsnelheid dan bij in het werk gestorte balken
  • De breedplaten kunnen direct op de balkbodems worden gelegd
  • Grotere kolomvrije overspanningen t.o.v. prefab betonbalken

Kunnen wij u helpen?

Wilt u meer informatie over onze vloeren, een offerte aanvragen of advies bij de verwerking van onze producten? Een team van specialisten staat klaar om u te helpen.