Organisatie MVO

ISO 14001

Een belangrijke stap om het kernthema Planet verder vorm te geven is de opzet en implementatie van Milieumanagement systemen. De ISO 14001 is een mooi voorbeeld hoe dit systeem ons richting geeft in het ontwikkelen en het uitvoeren van ons milieubeleid.

Dycore heeft begin 2023 het ISO 14001 certificaat behaald. De norm ISO 14001 vormt de basis voor milieumanagement als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De ISO 14001 norm richt zich op het bestrijken van de volgende gebieden:
1.           Milieu managementsystemen
2.           Milieu auditing
3.           Milieuprestatie evaluatie
4.           Milieu-etikettering
5.           Levenscyclusbeoordeling (LCA assessment)
6.           Milieuaspecten in product standaarden

Image

De voordelen van ISO 14001 op een rijtje

  1. Systematisch naar betere milieuprestaties en naleving van wet- en regelgeving
  2. Scherp inzicht in zowel de risico’s als de kansen op milieugebied
  3. Invulling van de ‘milieupijler’ binnen duurzaam ondernemen (ISO 26001)
  4. Internationaal herkenbare basis voor certificatie

Bijdrage Dycore aan SDG doelstellingen

Dycore heeft de duurzaamheidsdoelen gekoppeld aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zo gebruiken we eenzelfde systematiek als onze moedermaatschappij CRH, maar ook andere instellingen, bedrijven en overheden in Nederland alsook wereldwijd.

Onderstaande 9 doelen, zie de gekleurde velden, hebben wij als zodanig geïdentificeerd waarvan wij geloven dat Dycore invloed kan hebben op de meeste veranderingen, zowel direct als indirect beïnvloeden de uitkomst door middel van onze acties en oplossingen.

Organisatie MVO

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.