Constructief

Om in Nederland te mogen bouwen, dient een vergunning afgegeven te zijn volgens Bouwbesluit. Deze schrijft voor dat volgens de Europese normeringen gerekend moet worden, wat leidt tot een veilig, bruikbaar en duurzaam gebouw. De hoofdconstructeur is verantwoordelijk voor het juist opvolgen van deze regels, Bouw- en Woningtoezicht controleert hier vervolgens op.

Op basis van een indeling in vloerstroken (belastingafdracht in één richting) worden de meeste vloersystemen en projecten constructief uitgewerkt. Wanneer een belastingafdracht in twéé richtingen vereist is (breedplaatvloer: vlakke plaatvloer of vloerstroken in combinatie met balkbodems), kan Dycore met behulp van een aanvullend softwarepakket ook hiervoor de engineering verzorgen. De gemaakte constructieve berekeningen zijn gebaseerd op de van toepassing zijnde Eurocodes, productnormen, richtlijnen en aanbevelingen.

Kiwa Criteria 73

Kiwa omschrijft in categorie 4a wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van alle betrokken partijen betreffende het teken- en rekenwerk. Het is gebruikelijk dat Dycore volgens categorie 4a de vloeren uitwerkt. Onze constructeurs stellen de berekeningen op, op basis van alleen loodrecht op de vloer werkende krachten. Zij werken daarnaast de benodigde elementwapening op de desbetreffende vorm- en wapeningstekeningen uit. Van alle overige krachten loodrecht op de vloer of in het vlak van de vloer (bijvoorbeeld ten gevolge van krimpspanningen, stabiliteits- en schijfwerking) wordt de wapening opgegeven aan Dycore door de hoofdconstructeur.

Het is ook mogelijk dat de hoofdconstructeur de gehele wapening bepaalt en deze aan Dycore verstrekt. Dycore werkt in dit geval de vorm- en wapeningstekeningen uit conform categorie 2. Specifieke afspraken met betrekking tot het engineeren en produceren van de Dycore vloerensystemen worden altijd apart met u besproken en vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een specifieke vraag of wens? Neem contact op met onze adviseurs om de mogelijkheden met hen te bespreken.

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.