Toolbox montage kanaalplaatvloeren - gebruik van Dycore hijsmiddelen
28/06/2021

Het juiste gebruik van de aangegeven hijsmiddelen is van belang bij het veilig hijsen van Dycore kanaalplaatvloeren. Wij hebben daartoe verwerkingsinstructies opgesteld. Daarnaast ontvangt u bij de vrachtbrief van de eerste levering nogmaals de hijsinstructies. Neem, voordat u begint met het monteren, altijd de verwerkings- en hijsinstructies door.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor een toolbox op de bouwplaats. Een collega van afdeling Service & Support komt dan bij u langs voor het geven van uitleg over het veilig hijsen van de vloeren. In deze toolbox komt de aanlevering, voorbereiding montage, veiligheid, hijsen en eventuele tijdelijke tussenopslag aan bod.

Ziet u ook graag dat wij deze toolbox op de bouwplaats komen geven? Neem dan contact op met uw contactpersoon op ons Projectenbureau.