Schoorverankering kanaalplaatvloer

Schoorverankering M20

Bij toepassing van gietbeton wanden dient de wandbekisting in verband met windvlagen en horizontale stootbelastingen deugdelijk vast gezet te worden aan de vloeren. Bij kanaalplaten kan dit bij hoge schoorbelasting vanwege de holle ruimte lastig zijn. Speciaal voor deze situatie kunnen wij ankers instorten. Lokaal wordt het kanaal dichtgestort met beton en een schroefhuls M20 opgenomen. De bezwijksterkte van het anker wordt dan veel groter dan een anker in het werk gestort. In de schroefhuls kan een oog worden geschroefd om de bekisting aan af te schoren. Trekproeven wijzen uit dat de bezwijkwaarde van het anker groter is dan 20 kN.