Aanpikpunten voor de vier- of achtsprong

De Dycore breedplaatvloer wordt voorzien van gemarkeerde tralieknopen. Dit zijn de aanpikpunten voor de vier- of achtsprong.

De hijspunten worden door onze tekenkamer bepaald en daarna fabrieksmatig aangegeven op de elementen. Het hijsen van een breedplaat dient nagenoeg gelijkmatig en horizontaal te gebeuren. Een goede gewichtsverdeling is daarbij van belang en het gebruik van eindloze stroppen noodzakelijk. Ook de hijspunten spelen hier een rol in. Met name voor vloeren die niet rechthoekig zijn of een combinatie van sparingen bevatten.

Hijsinstructie breedplaatvloerHijsinstructie breedplaatvloer fout

Hijsmarkeringspunten breedplaatvloer
Hijsmarkeringspunten breedplaatvloer