Het ontwerp van onze massieve plaatvloer

Ontwerp en voorbereiding massieve plaatvloer

Bestekservice massieve plaatvloer

Via onze unieke bestekservice voor al onze producten heeft u binnen enkele minuten een complete bestekomschrijving inclusief algemene teksten.

Toepassingsmogelijkheden

De voorgespannen massieve plaatvloer wordt toegepast als vlakke vloer op twee steunpunten. De maximale plaatlengte is 12,00 m¹. De standaardbreedte is 1200 mm. Pasplaten kunnen op een afwijkende breedte gezaagd worden. Voor grotere sparingen, bijv. trapgaten, zijn raveelconstructies mogelijk.

Image

Opbuiging

De elementen zijn voorgespannen, dus moet rekening gehouden worden met enige zeeg, afhankelijk van spanpatroon, plaatlengte en plaatbreedte. Opbuigingsverschillen met naastgelegen elementen kunnen vóór het vullen van de voegen gecorrigeerd worden. Bij de toepassing als plat dak kan de opbuiging in de loop van de tijd toenemen. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de aansluitdetails.

Geluidsisolatie massieve plaatvloer

In de woningbouw is de geluidwering tussen ruimten een belangrijk aspect. Geluidsoverdracht van de ene woning naar de aangrenzende woning vindt langs vele wegen plaats. In het Bouwbesluit worden dan ook prestatie-eisen voor geluidwering voorgeschreven voor de totale constructie. Samenvattend luiden de eisen:

  • Karakteristieke luchtgeluidsisolatie: Dn;T;A,k≥ 52 dB
  • Contactgeluidsisolatie: Ln;T;A≥ 54 dB

Voor woningscheidende vloeren zal de geluidstransmissie via de vloer niet maatgevend zijn indien de vloer inclusief afwerklaag een massa per oppervlak heeft van ten minste 800 kg/m² en indien de woningscheidende wand een massa per oppervlak heeft van tenminste 525 kg/m². Een andere mogelijkheid is het toepassen van een vloer met een lager eigen gewicht in combinatie met een zwevende dekvloer. Met de relatief hoge massa van de Dycore massieve vloerplaten is het mogelijk in combinatie met een afwerklaag aan de geluidseisen te voldoen.

Afschuiningen

De koppen van de elementen kunnen ook schuin geproduceerd c.q. afgezaagd worden. Om constructieve- en productietechnische redenen mag de blijvende hoek aan het betonelement niet groter zijn dan 70º.

 

Wapening massieve plaatvloer

De elementen worden individueel gewapend volgens de berekening. De toegepaste voorspanstrengen zijn 6,9 of 9,3 of 12,5 mm en van de staalkwaliteit FeP 1860.

Image

Opleggingen

De elementen moeten gelijkmatig dragen op een vlakke oplegging. Om constructieve redenen kan een drukverdelende tussenlaag nodig zijn.  De minimale ontwerp-opleglengtes zijn:

  • op metselwerk/ongewapend beton = 90 mm,
  • op gewapend beton = 80 mm,
  • op staal = 70 mm.

Ravelingen

Grotere sparingen, bijv. trapgaten, kunnen gerealiseerd worden met behulp van raveelijzers. Deze raveelijzers hebben doorgaans een standaardmaat op een veelvoud van 1200 mm. Voor afwijkende sparingmaten zijn opleghaken en pasblokken leverbaar.

 

Druklaag

Het toepassen van een constructieve druklaag is meestal niet nodig. In bijzondere gevallen, bijv. hoge belasting per m², eventuele schijfwerking, een overstek of een tussensteunpunt kan een gewapende druklaag van tenminste 50 mm aangebracht worden.

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.