Het ontwerp van onze leidingplaatvloer

Ontwerp leidingplaatvloer

Bestekservice leidingplaatvloer

Via onze unieke bestekservice voor al onze producten heeft u binnen enkele minuten een complete bestekomschrijving inclusief algemene teksten.

Toepassingsmogelijkheden

Een voorgespannen leidingplaatvloer wordt toegepast als vloer op twee steunpunten. Overstekken en tussensteunpunten zijn niet mogelijk. De maximale overspanning van de plaat is afhankelijk van de aanwezige wapening, sparingen en belastingen. Bij toepassing in woningen met trapgaten zijn overspanningen mogelijk tot ongeveer 6,6 meter.

Pasplaten worden gezaagd uit hele platen en kunnen afhankelijk van de sparingen en aanwezige voorspandraden op een aantal verschillende breedtematen gezaagd worden. De maximale sparingsmaat wordt bepaald door de vereiste capaciteit van de vloer. Voor grotere sparingen, bijv. trapgaten, zijn raveelconstructies mogelijk. De Dycore leidingplaatvloer wordt toegepast in zones met leidingen. Om kosten te besparen wordt het overige deel van de vloer wordt dichtgelegd met kanaalplaten. Als men de standleidingen op de goede plek plaatst kan men het aantal leidingplaten beperken en zodoende kosten beperken.

Image

Opbuiging

De elementen zijn voorgespannen, dus moet rekening gehouden worden met enige zeeg, afhankelijk van spanpatroon, plaatlengte en plaatbreedte. Normaal varieert deze tussen de 0 en 30 mm. De opbuiging is hetzelfde als bij kanaalplaatvloeren en opbuigingsverschillen met naastgelegen elementen dienen vóór het vullen van de voegen gecorrigeerd worden. Bij de toepassing als plat dak kan de opbuiging in de loop van de tijd toenemen. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de aansluitdetails.

Geluidsisolatie

Leidingplaatvloeren worden meestal toegepast in rijtjeswoningen. De geluidseisen zijn hier zodanig dat met de leidingplaatvloeren van 200 mm dik makkelijk kan worden voldaan aan de geluidseis tussen slaapkamer en woonkamer. Doorvoeringen dienen goed afgedicht te worden.

Afschuiningen

De koppen van de elementen kunnen ook schuin geproduceerd c.q. afgezaagd worden. Om constructieve- en productietechnische redenen mag de blijvende hoek aan het betonelement niet scherper zijn dan 45º.

Opleggingen

De elementen moeten gelijkmatig dragen op een vlakke draagkrachtige oplegging. Om constructieve redenen kan een drukverdelende tussenlaag nodig zijn, dit ter beoordeling van de constructeur.  De minimale ontwerp-opleglengtes zijn:

  • op metselwerk/ongewapend beton: 90 mm,
  • op gewapend beton: 80 mm,
  • op staal: 70 mm.

Houd hierbij rekening met toleranties van de vloer en die van de ondersteuningsconstructie.

ravelingen

Ravelingen

Grotere sparingen, bijvoorbeeld trapgaten, kunnen gerealiseerd worden met behulp van raveelijzers. Deze raveelijzers hebben doorgaans een standaardmaat op een veelvoud van 1.200 mm. Voor afwijkende sparingmaten zijn opleghaken en pasblokken leverbaar. De belasting uit de ravelingen dienen door de naastliggende doorgaande platen opgenomen te worden. Als ter plaatse van de oplegging ook nog een horizontale sleuf aanwezig is kan dit bepalend zijn voor de maximale overspanning van de vloer. In deze zone langs het trapgat bij voorkeur geen sparingen opnemen.

Druklaag 

In verband met latere bereikbaarheid van de leidingen worden druklagen over het algemeen niet toegepast. De druklaag wordt in ieder geval niet in de sterkte bepaling van de vloerplaat in rekening gebracht.

Leidingplaatvleor

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.