De verwerking van onze breedplaatvloer

Verwerkingsinstructies breedplaatvloer

Voor een veilige en juiste manier van verwerking van onze breedplaatvloeren hebben wij verwerkingsinstructies verwerkingsinstructies opgesteld.

Transport breedplaatvloer

Het transport naar de bouwplaats gaat volgens het principe ’just in time’ in vrachten van minimaal 25 ton. Houd bij de indeling en uitvoering van het bouwterrein rekening met de grootte en het gewicht van onze opleggercombinaties, zodat een vlotte aanvoer en verwerking van de elementen mogelijk is. De beladingsvolgorde op de auto zal, zoveel als praktisch en transport-technisch mogelijk is, overeenkomen met de aangegeven montagevolgorde.

Tasveld Breda

Montage breedplaatvloer

De elementen worden, voor zover mogelijk, op legvolgorde geladen. Zij dienen, afhankelijk van de complexiteit van het element, middels een vier- of achtsprong met eindloze hijsbanden te worden gehesen aan de hijsmarkeringspunten. Zowel op de aangeleverde tekeningen als op de verwerkingsvoorschriften staan de hijsinstructies nader toegelicht.

Afstorten

De sterkteklasse van het beton van de opstortlaag is vastgelegd in de uitgangspunten van het project en is vermeld op onze tekeningen. Bij het storten dient de beton gelijkmatig te worden verdeeld en zonder grote stootbelasting te worden aangebracht.

Tasveld in Breda

Onderstempeling

Het aantal stempelrijen (en de onderlinge afstand tussen deze stempels) is onder meer afhankelijk van de schildikte, het aantal (en type) tralieliggers en de dikte van de af te storten druklaag. Op onze legplannen geven wij aan welke maximale afstanden hiervoor aangehouden moeten worden.

Wanneer de breedplaat tijdens de uitvoeringsfase niet volledig opgelegd wordt, komt de eerste stempelrij op maximaal 600 mm vanaf de oplegging te staan. Het verdere ontwerp van de ondersteuningsconstructie en het opstellen van een eventuele uitvoeringstekening moet door u zelf verder worden uitgewerkt.

Opslag breedplaatvloeren

Opslag op de bouwplaats moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De transportorganisatie is toegerust voor levering “just in time” en de laadvolgorde is in principe de montagevolgorde. Wordt toch gekozen voor tussenopslag, zorg dan voor een vlakke, horizontale en voldoende draagkrachtige ondergrond. Verder zijn stoppingen van goede kwaliteit, die over de gehele breedte van het element doorlopen, noodzakelijk. De elementen moeten vrij van de grond worden gestapeld.

Toleranties breedplaatvloer

Toleranties zijn toelaatbare afwijkingen waarmee reeds in het ontwerpstadium rekening moet worden gehouden. De toleranties zijn vastgelegd in NEN-EN 13369 (NEN 2889) en gelden universeel.