De verwerking van onze breedplaatvloer

Verwerkingsinstructies breedplaatvloer

Voor een veilige en juiste manier van verwerking van onze breedplaatvloeren hebben wij verwerkingsinstructies opgesteld.

Transport breedplaatvloer

Het transport naar de bouwplaats gaat volgens het principe ’just in time’ in vrachten van minimaal 25 ton. Houd bij de indeling en uitvoering van het bouwterrein rekening met de grootte en het gewicht van onze opleggercombinaties, zodat een vlotte aanvoer en verwerking van de elementen mogelijk is. De beladingsvolgorde op de auto zal, zoveel als praktisch en transport-technisch mogelijk is, overeenkomen met de aangegeven montagevolgorde.

Tasveld Breda

Montage breedplaatvloer

De elementen worden, voor zover mogelijk, op legvolgorde geladen. Zij dienen, afhankelijk van de complexiteit van het element, middels een vier- of achtsprong met eindloze hijsbanden te worden gehesen aan de hijspunten. Zowel op de aangeleverde tekeningen als op de verwerkingsvoorschriften staan de hijsinstructies nader toegelicht.

Afstorten

De sterkteklasse van het beton van de opstortlaag is vastgelegd in de uitgangspunten van het project en is vermeld op onze tekeningen. Bij het storten dient de beton gelijkmatig te worden verdeeld en zonder grote stootbelasting te worden aangebracht.

Onderstempeling

De breedplaatvloer van Dycore valt onder de productgroep prefab vloersystemen, maar is eigenlijk een halffabricaat, waarbij de wapening in de druklaag, eventuele overige instortvoorzieningen en de constructieve betonnen druklaag op de bouwplaats worden aangebracht.

Tijdens de bouwfase fungeert de prefab schil, samen met de aanwezige tralieliggers in de plaat, als tijdelijke bekisting. Hierover kan men lopen tijdens het bouwproces om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Tijdens het afstorten van de druklaag moet de bekisting in staat zijn om ook het stortgewicht van de druklaag te dragen, totdat de constructieve vloer voldoende verhard is en in staat is om zichzelf (en haar belasting) te dragen.

Het aantal rijen onderslagen (en de onderlinge afstand tussen deze stempels) is onder meer afhankelijk van de schildikte, het aantal (en type) tralieliggers en de dikte van de af te storten druklaag. Op onze legplannen geven wij aan welke maximale afstanden hiervoor aangehouden moeten worden. Op basis van het maatgevende bezwijkcriterium is de maximale afstanden (vrij veld, eindveld en tussenveld) bepaald en zijn deze in het renvooi van ieder legplan van Dycore opgenomen. De wijze van berekenen van de afstanden is gestandaardiseerd en wordt door de gehele branche op eenzelfde wijze uitgevoerd.

Wanneer de breedplaat tijdens de uitvoeringsfase niet volledig opgelegd wordt, komt de eerste stempelrij op maximaal 600 mm vanaf de oplegging te staan. Het verdere ontwerp van de ondersteuningsconstructie en het opstellen van een eventuele uitvoeringstekening moet door u zelf verder worden uitgewerkt.

opleggingen

Opslag breedplaatvloeren

Opslag op de bouwplaats moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De transportorganisatie is toegerust voor levering “just in time” en de laadvolgorde is in principe de montagevolgorde. Wordt toch gekozen voor tussenopslag, zorg dan voor een vlakke, horizontale en voldoende draagkrachtige ondergrond. Verder zijn stoppingen van goede kwaliteit, die over de gehele breedte van het element doorlopen, noodzakelijk. De elementen moeten vrij van de grond worden gestapeld.

Toleranties breedplaatvloer

Toleranties zijn toelaatbare afwijkingen waarmee reeds in het ontwerpstadium rekening moet worden gehouden. De toleranties zijn vastgelegd in NEN-EN 13369 (NEN 2889) en gelden universeel.

Tasveld in Breda

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.