Het ontwerp van onze breedplaatvloer

Bestekservice

Via onze unieke bestekservice voor al onze producten heeft u binnen enkele minuten een complete bestekomschrijving inclusief algemene teksten.

Opleggingen breedplaatvloer

De ontwerp-opleglengte van de breedplaatvloer moet getoetst worden voor zowel de bouw- als gebruiksfase.

In de bouwfase kan voor een volledige oplegging:

  • metselwerk: 100 mm
  • beton: 80 mm
  • staal: 70 mm

of een gedeeltelijke oplegging (normaliter 10 mm) gekozen worden.

In de eindfase is niet zozeer de opleglengte van de breedplaatschil zelf van belang, als wel de verankering van de (onder-)wapening ter plaatse van de oplegging. De hiervoor benodigde verankeringslengte bedraagt minimaal 100 mm volgens de norm. Wanneer de breedplaatschil in dit geval 100 mm opgelegd wordt, is er mogelijk geen aanvullende koppelwapening nodig op de breedplaatschil.

 

Beton storten Breedplaatvloer

Plaatvormen breedplaatvloer

De contour van de plaat wordt vanuit de tekening ingelezen en geplot op de productietafels. De vormgeving van een breedplaat is hierdoor nagenoeg oneindig en wordt alleen door praktische, minimale afmetingen begrensd. Schuine langs- en kopzijden zijn hierdoor goed mogelijk, rondingen worden benaderd door het afsnuiten van de plaatcontour.

Het aantal en de grootte van deze sparingen, als ook de vorm en de afmetingen van de plaat kunnen van invloed zijn op de sterkte van het totale element tijdens transport en montage. Om ervoor te zorgen dat de breedplaatschil tijdens deze fase niet breekt, kunnen aanpassingen hierop nodig zijn.

Onderstempeling breedplaatvloer

Het aantal stempelrijen (en de onderlinge afstand tussen deze stempels) is onder meer afhankelijk van de schildikte, het aantal (en type) tralieliggers en de dikte van de af te storten druklaag. Op onze legplannen geven wij aan welke maximale afstanden hiervoor aangehouden moeten worden.

Wanneer de breedplaat tijdens de uitvoeringsfase niet volledig opgelegd wordt, komt de eerste stempelrij op maximaal 600 mm vanaf de oplegging te staan. Het verdere ontwerp van de ondersteuningsconstructie en het opstellen van een eventuele uitvoeringstekening moet door u zelf verder worden uitgewerkt.

Nettenlasmachine

Tralieligger

De tralieligger is bij de gewapende breedplaat een onderdeel van de plaatwapening en de hoogte wordt afgestemd op de totale vloerdikte. De tralieligger dient in dit geval als support voor de benodigde bovenwapening. In ons assortiment hebben wij een maximale tralieliggerhoogte van 250 mm, waarmee een vloerdikte tot circa 320 mm kan worden gerealiseerd. Voor vloeren met een grotere vloerdikte kan Dycore voor u extra supportliggers meeleveren en deze kunt u op de bouwplaats op de breedplaatschil plaatsen.

Bovenwapening breedplaatvloer

Onder de bovenwapening valt alle wapening die in de druklaag van de breedplaatvloer wordt aangebracht (zowel direct op de breedplaatschil als bovenin de druklaag op de aanwezige tralieliggers). Deze wapening bestaat uit rechte en gebogen losse staven en/of uit gelaste wapeningsnetten. Dycore kan voor u deze wapening ook meeleveren, waarbij deze per vracht wordt gemerkt.

Geluidsisolatie breedplaatvloer

In de eengezinswoningbouw worden geen speciale eisen gesteld aan de geluidwering. Voor woningscheidende vloeren is de minimale eis voor de totale massa 800 kg/m2 (constructieve vloer, inclusief afwerklaag). Dit komt overeen met een constructieve dikte van 290 mm met een zand-cement of anhydriet afwerklaag met een dikte van 60 mm. Bij dunnere vloeren kan aan de geluidsisolatie-eis worden voldaan door toepassing van een verend opgelegde dekvloer met een voldoende grote ΔLlin. Als voorbeeld kan een constructie vloerdikte van 210 mm (504 kg/m2 ) gecombineerd worden met een verend opgelegde vloer met ΔLlin = +10 dB. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met een bouwfysisch adviesbureau om u hierover te laten adviseren.

Milieuklasse breedplaatvloeren

De breedplaatvloeren zijn geschikt voor toepassing in alle milieuklassen, met uitzondering van XA2 en XA3. Hiervoor is een betonsamenstelling (cement) nodig, welke sulfaatbestendig is. Vanwege de beperking op de productiecapaciteit is dit niet mogelijk.

Categorie 4a Breedplaat

Voor een overzicht van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het opstellen van berekeningen en tekeningen verwijzen wij u naar het document KIWA Criteria 73.

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.