Veiligheid, duurzaamheid en milieu

Binnen Dycore is het aanpassen en optimaliseren van onze producten naar aanleiding van wensen uit de markt en regelgeving door de overheid een continu proces. Hierbij staat de veiligheid van mensen, het verduurzamen van onze producten, en hiermee het beperken van de negatieve gevolgen voor het milieu, centraal.

Veiligheid

Veiligheid is een steeds terugkerend onderwerp binnen onze organisatie en er wordt dan ook breed geïnvesteerd in veiligheid voor iedereen die op onze vestigingen en productielocaties werkt of deze bezoekt. Ook voor de mensen die onze producten transporteren en deze verwerken voelt Dycore zich verantwoordelijk. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op al onze fabrieksterreinen is voor iedereen verplicht en afhankelijk van de werkzaamheden zijn er onder andere veiligheidsinstructies en werkformulieren beschikbaar. Door diverse veiligheidsprogramma’s (CRH Life Saving Rules, Veiligheid is een keuze) wordt het belang hiervan bij de medewerkers verduidelijkt.

Image

Voorzieningen
Voor de eigen medewerkers en externen op onze productielocaties gelden dus duidelijke veiligheidsvoorschriften. In Oosterhout zijn bijvoorbeeld laadbordessen aanwezig voor de transporteur, die onze producten vanuit deze locatie naar de bouwplaats vervoerd. Het veilig afbinden van de lading is hierdoor een stuk minder risicovol geworden.

Voor u als klant zijn er diverse mogelijkheden om de veiligheid op de bouwplaats te vergroten door het opnemen van bijvoorbeeld randbeveiligingsvoorzieningen. Voor alle producten heeft Dycore verwerkingsinstructies opgesteld, zodat onze klanten veilig met onze producten kunnen omgaan. Hiermee proberen wij de risico’s voor alle betrokken partijen steeds verder te verkleinen.

Duurzaamheid

Beton bestaat voor een groot gedeelte uit natuurlijke grondstoffen, die overal ter wereld voorkomen: grind, zand, cement en water. Hierdoor is het mogelijk om de transportafstanden van deze grondstoffen naar de productielocatie relatief kort te houden. Maar met name bij de winning en productie van cement komt veel CO2 vrij door de hoge energiebehoefte.

Betonakkoord
Met het ondertekenen van het Betonakkoord houdt Dycore zich mede verantwoordelijk voor het terugdringen van de CO2-uitstoot (klimaatakkoord) en het verduurzamen van het gehele productieproces. Naast de beoogde CO2-reductie, het toepassen van gerecyclede (secundaire) grondstoffen en andere milieumaatregelen is het van belang om vanzelfsprekend ook de kwaliteit van onze vloersystemen te waarborgen en te blijven voldoen aan de gestelde normen en voorschriften.

CSC certificaat
Dycore is in het bezit van het zilveren CSC (Concrete Sustainability Council) certificaat voor alle drie de productielocaties en laat hiermee zien dat het volop mee doet met het verduurzamen van de gehele betonsector. Met het behalen van het CSC certificaat kan Dycore officieel aantonen dat de gebruikte grondstoffen afkomstig zijn van traceerbare en verantwoorde bronnen. Het certificaat dient dan ook als duurzaamheidskeurmerk voor alle Dycore producten: breedplaat-, ribben-, kanaalplaat- en leidingplaatvloeren.

Naast de aandacht voor de herkomst van grondstoffen, vormt de naleving van wetgeving (onder meer mensenrechten en arbeidsvoorwaarden) en de zorg voor een veilige werkomgeving een belangrijk onderdeel binnen het certificaat. De diverse managementsystemen en de door Dycore gehanteerde “16 levensreddende regels” zijn hierin de voornaamste pijlers binnen Dycore. Voor u als klant geeft dit de zekerheid, dat u zonder zorgen uw vloeren bij Dycore kunt afnemen en in het bijzonder wanneer u duurzaam wilt bouwen op basis van bijvoorbeeld een BREEAM-NL certificering.

Het CSC certificaat vormt een betrouwbaar en onafhankelijk bewijs dat de producten van Dycore duurzaam geproduceerd zijn. Als keurmerkhouder is Dycore dan ook trots dat zij voldoet aan de strenge eisen die hieraan gesteld worden. Dit alles met als doel om bij te dragen aan een beter toekomst voor ons allen.

Milieu

Milieubelasting
Ondanks dat cement verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot van producten uit beton vervaardigd, kan dit materiaal toch als duurzaam beschouwd worden. Vanwege de lange technische levensduur en de mogelijkheid om secundaire grondstoffen (op aanvraag) toe te passen in het productieproces van de betonmortel in onze betoncentrales, wordt de belasting op het milieu minder.

Aan het eind van hun levensduur, kunnen de producten van Dycore (gedeeltelijk) hergebruikt worden of gebroken worden tot betongranulaat. Het is van groot belang om hierover tijdens de ontwerpfase al na te denken, de mogelijkheden met Dycore te bespreken en de hieruit volgende constructieve uitgangspunten vast te leggen.

BREEAM-NL
Binnen BREEAM-NL kunt u het CSC certificaat en de geverifieerde EPD’s (Environmental Product Declaration) van Dycore voor een aantal credits gebruiken.

Credit MAT 01: Op basis van de geverifieerde EPD’s is de milieuscore van de Dycore producten te raadplegen via de NMD (Nationale Milieu Database). Via deze weg kunt u de milieuprestatie van uw gebouw bepalen (CN2) en is deze data eveneens te gebruiken om een materiaalpaspoort op te stellen (CN6).

Credit MAT 03: Binnen de hiervoor beschikbaar gestelde MAT03-tool kan voor alle Dycore vloersystemen het CSC certificaat geselecteerd worden (CN4/CN5) en kunt u met de keuze voor de producten van Dycore maximaal scoren voor deze credit.

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.