Het proces

Verkoopadvisering

Onze producten worden op maat voor u gemaakt. Een offerte en daaruit vloeiende opdrachtbevestiging is leidraad voor de uiteindelijke levering.

Offerte

Voor het maken van een offerte zijn een aantal documenten benodigd. Wij ontvangen graag een bestekomschrijving, bouwkundige tekeningen en constructietekeningen van het project. U kunt deze gegevens bij voorkeur digitaal bij ons indienen, per mail via info@dycore.nl of door het gebruik van WeTransfer. Bij binnenkomst van uw aanvraag wordt het project beoordeeld en ingeboekt door afdeling Verkoop. Onze afdeling Calculatie maakt vervolgens een constructieve berekening van uw project en bepaalt de hoeveelheden. Ook wordt gekeken of vraag en oplossing hand in hand gaan. Door ons brede assortiment kunnen wij u altijd de technisch én economisch meest optimale oplossing bieden. Aan de hand van de calculatie maakt onze verkoopafdeling een offerte op maat voor u, welke u per mail toegezonden wordt. Voor vragen over uw offerte of de producten neemt u contact op met uw accountmanager of binnendienstmedewerker. Beide namen staan op de offerte vermeld. In het afrondende gesprek wordt de start van het project en de globale doorlooptijd doorgenomen, waarna uw project in onze planning wordt opgenomen.

Samenwerking

Met vergaande industrialisatie van het bouwproces zorgen wij ervoor dat kosten worden beperkt en kwaliteit wordt verhoogd.
We hebben de overtuiging dat kwaliteit, efficiëntie en veilig werken toenemen naarmate de samenwerking met partners in de keten inniger is.

Image
Door intensieve samenwerking met de klant realiseren wij verbeteringen in zowel proces als product

De interne organisatie van Dycore is erop ingericht om die samenwerking continu te versterken.

Doordat Dycore veel kennis en expertise in huis heeft, en wij hierin blijven investeren, kunnen wij onze klanten technisch hoogwaardig adviseren. In iedere fase van het bouwproces hebben wij een betrokken rol en bieden we begeleiding op maat.

Binnen Dycore is het optimaliseren van bestaande producten en het innoveren van nieuwe producten een continu proces. Onze productmanagers brengen uw behoefte in kaart om hier één op één met u het gesprek over aan te gaan. Lees verder.

Engineering

Nadat de verkoop activiteiten zijn afgerond waarbij Dycore de opdracht heeft gekregen het project uit te voeren, start het engineeringsproces. Het verkoopdossier dragen we over aan de afdeling Engineering die het project zover zal uitwerken dat de gevraagde producten in de fabriek gemaakt kunnen worden.

Voorbereidingsschema

Onze projectcoördinator is uw eerste aanspreekpunt voor de opzet en de planning van de engineeringsfase. Nadat hij zich heeft verdiept in het project neemt hij contact op met uw werkvoorbereider om het voorbereidingsschema op te stellen. Hierin wordt de werkwijze, projectstructuur (zoals volgorde van bouwen), projectplanning, uitwerking in 2D of 3D, bouwplaatsbelemmeringen, etc. aangegeven. Daarbij geeft hij ook aan welke gegevens nog ontbreken. Het is namelijk belangrijk dat als de tekenaar het project gaat uitwerken alle benodigde gegevens zoals peilmaten, doorsnedes, detaillering en grote (bouwkundige) sparingen bekend zijn. De tekeningen en berekeningen kunnen dan in één keer correct uitgewerkt worden.

Als deze gegevens niet of onvoldoende bekend zijn, kan niet worden gestart met het tekenwerk en kan de leverdatum niet worden gegarandeerd. We bevestigen de afgesproken planning en alle bijbehorende afspraken per mail aan uw werkvoorbereider.

Tekenwerk

De tekenaar werkt in de eerste tekenronde de producten qua vorm uit inclusief grote bouwkundige vloersparingen en productindeling. In de tweede tekenronde worden details toegevoegd, zoals elementenopbouw, wapening, instortvoorzieningen en installatiesparingen. Ook worden dan de eventuele wapenings-berekeningen gemaakt.

Productie

Als het tekenwerk definitief is, wordt met u een exacte leverdatum afgesproken. Vervolgens worden de producten gemaakt en op het tasveld opgeslagen tot aan levering.

Levering 

De afdeling Planning & Logistiek neemt contact op met uw uitvoerder voor het maken van leverafspraken op basis van de eerder overeengekomen leverweek en levertempo. Ook maken we dan afspraken over de eventueel mee te leveren hulpmaterialen. In onderstaand schema, wat geldt voor de wat traditionele uitwerking, wordt dit alles met een procesflow weergegeven.

Projectuitvoering

Onze producten leveren wij franco werk. Op de afgesproken datum rijdt de vrachtwagen voor met de door u gewenste producten. Wij bieden diverse mogelijkheden met betrekking tot het transport en de verwerking van onze producten. Er kan bijvoorbeeld als tijdvracht geleverd worden, maar ook met zelflossers of op afzettrailers. In het transportoverzicht staan alle standaard transportwijzen en de diverse opties overzichtelijk bij elkaar. Voor de montage van de diverse producten zijn verwerkingsinstructies beschikbaar. Tijdens de gehele bouwfase is de projectbegeleider uw aanspreekpunt. Hij staat u graag met raad en daad bij en geeft ondersteuning aan de uitvoering. Wanneer u niet geheel tevreden bent over de geleverde producten horen wij dit graag van u. Onze projectbegeleider brengt dan weer een bezoek aan de bouwplaats om de melding door te spreken en samen met u tot een oplossing te komen.

Image

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.