Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid

Om duurzaamheid te meten zijn er op dit moment twee belangrijke keurmerken beschikbaar: BREEAM (utiliteitsbouw) en GPR Gebouw (woning- en utiliteitsbouw). Beide keurmerken maken gebruik van onder meer de informatie uit de Nationale MilieuDatabase NMD. Dycore heeft hiervoor Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) beschikbaar gesteld en hiermee wordt invulling gegeven aan de Europese milieuproductverklaring (EPD). Lees verder

Innovatie

Binnen Dycore is het optimaliseren van bestaande producten en het innoveren van nieuwe producten een continu proces. Onze productmanagers brengen uw behoefte in kaart om hier één op één met u het gesprek over aan te gaan. Lees verder