Wintermaatregelen
05/11/2020

Veilig doorwerken in de winter

In het algemeen geldt dat het gebruik van zout of andere dooimiddelen niet wordt aangeraden op de bouwplaats. Dit veroorzaakt aantasting van het beton en zorgt daarmee voor een verminderde betonkwaliteit. Voorkom plasvorming op vloeren en gebruik ter bestrijding van gladheid grof zand.

 

Zorg voor ontwatering van de kanalen

In de winter is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat de kanalen van de kanaalplaatvloeren niet vol komen te staan met water. Vloerplaten met volgelopen kanalen kunnen bij strenge vorst kapot vriezen of naderhand bruine vlekken in het plafond veroorzaken.

Veelal zijn de kanalen aan de kopse kant open zodat het water eruit kan lopen. Bij bepaalde detaillering worden de uiteinden van de platen dichtgezet en kan het water zich ophopen in de kanalen (zoals bij doorlopende vloervelden waarbij de kopse einden worden dichtgestort met beton).

Wij kunnen op aanvraag de kanaalplaatvloeren fabrieksmatig voorzien van ontwateringsgaatjes. Door deze gaatjes kan het water weglopen. Deze gaatjes dienen na montage door de opdrachtgever op hun werking te worden gecontroleerd en waar nodig (open) geboord of gestoken te worden.
Geïsoleerde kanaalplaten zijn aan de onderzijde voorzien van een PS isolatieplaat waardoor ontwateringsgaatjes niet werken. In die gevallen dient er een andere oplossing gekozen te worden voor de ontwatering.

Hiermee voorkomen we beschadiging door bevriezing.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met afdeling Service & Support, telefoonnummer +31(0) 162 477 477.