Breedplaatvloeren in bestaande gebouwen
04/06/2019

Op 27 mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport gedeeltelijk ingestort. Naar aanleiding van dit voorval is er onderzoek uitgevoerd naar de toedracht en vervolgens is een rapportage opgesteld, waarin aanbevelingen worden gedaan voor bestaande gebouwen. Deze informatie is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gesteld en is terug te vinden in het rapport “Voorstellen voor en achtergronden bij rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw” d.d. 20 mei 2019 van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V..

Stappenplan

Op basis hiervan zijn gebouweigenaren door het ministerie gevraagd om gebouwen met breedplaatvloeren (met name de gebouwen welke na 1999 zijn opgeleverd) te beoordelen. Hiervoor moeten de gebouweigenaren de vloeren van het gebouw volgens een stappenplan (laten) controleren en indien nodig maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen.

Als volgens het stappenplan “Stappenplan beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren” de stappen 1 en 2 zijn doorlopen en (door een constructeur) bij stap 3 is vastgesteld dat er sprake is van een positief moment (veroorzaakt door de primaire krachtsafdracht) ter plaatse van een naad tussen twee breedplaat elementen, moet het stappenplan verder doorlopen worden. Hiervoor is bepaalde informatie van de vloerconstructie benodigd.

Dycore is producent en leverancier van breedplaatvloeren. De wapening die is toegepast om deze (primaire) momenten ter plaatse van de naden op te kunnen nemen, vindt u terug op onze tekeningen “Wapening op de plaat”. Onze archieven reiken echter niet verder dan 10 jaar terug. Wanneer u zelf niet in het bezit bent van tekeningen en berekeningen, raden wij u aan om hiervoor de gemeente, de hoofdconstructeur en/of de aannemer van uw gebouw te benaderen.

De vloeren van Dycore hebben in basis de volgende opbouw:

Dwarsdoorsnede/dwarsaanzicht breedplaatvloer – detail t.p.v. plaatnaad

Dwarsdoorsnede/dwarsaanzicht breedplaatvloer – detail t.p.v. plaatnaad

 

Vanaf de onderzijde van de breedplaatschil bekeken is de opbouw:

  • De dekking op de verdeelwapening (staat vermeld in het tekeningrenvooi);
  • De toegepaste verdeelwapening (maximale diameter zie tabel);
  • De hoofdwapening en de tralieligger (deze staan/liggen op de verdeelwapening).

De eigenschappen, zoals de toegepaste betonkwaliteit (breedplaatschil en opstort) en de staaflengte van de koppelwapening vindt u terug op de tekeningen “Wapening op de plaat”. De overige voor de toetsing benodigde eigenschappen staan in onderstaande tabel. Daar waar geen specifieke informatie (meer) beschikbaar is staan algemene of ondergrens waarden aangegeven.

In onderstaand schema vindt u de vloeren die sinds 1999 door ons zijn geleverd:

 

Staat één van bovenstaande locaties op uw tekening en heeft u vragen hierover, neem dan contact op met afdeling Techniek & Advies. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer: 0162 – 477 477 of via email info@dycore.nl.

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.