Berekeningsmethodiek voor nieuwbouw beschikbaar
18/08/2020

Na een periode van onderzoek en afstemming is nu ook voor nieuwbouw een berekeningsmethodiek voor het overbrengen van krachten ter plaatse van voegen beschikbaar gesteld. Hiermee kan het aansluitdetail van twee breedplaatelementen (welke belast wordt door een positief moment) ontworpen en getoetst worden. Vooruitlopend op de definitieve ontwerpregels in de normen, is deze methodiek beschreven in het vakblad Cement (2020, Cement 4, “Detaillering aansluitvlak breedplaatvloeren (2)”, Aeneas).

Dycore hanteert voor de uitwerking van het aansluitdetail korfwapening, welke in de gebruiksfase de koppeling tussen breedplaatschil en druklaag verzorgt voor dit specifieke detail. Hiermee is voldaan aan de gestelde randvoorwaarden.

Voor inhoudelijke vragen hierover kunt u contact opnemen met onze afdeling Techniek en Advies.