Afstudeeronderzoek 'De remontabele kanaalplaatvloer'
19/03/2024

Bij Dycore maken we ons graag hard voor jong talent. We staan open voor stagiairs en afstudeerders, die met hun frisse blik en nieuwe ideeën een goede bijdrage leveren. Deze keer stellen we graag aan u voor: Tom Jansen.

Van september ‘23 tot februari ’24 ben ik voor mijn afstuderen aan de opleiding Bouwkunde binnen Dycore bezig geweest met het onderzoek naar ‘de remontabele kanaalplaatvloer’. Het is een onderzoek dat zich richt op het optimaliseren van hergebruik van kanaalplaatvloeren. De onderzoeksvraag luidt:

‘Op welke manieren is het mogelijk de kanaalplaatvloer remontabel toe te passen bij verschillende bouwmethoden zonder concessies te doen aan de verwerkbaarheid?’

In eerdere onderzoeken is aangetoond dat de kanaalplaatvloer uitermate geschikt is voor hergebruik, vanwege zijn lange technische levensduur, grote voorraad en gestandaardiseerde eigenschappen. Hergebruik van kanaalplaten vindt dan ook plaats, echter nog op zeer kleine schaal.

De onderzoeksvraag richt zich op het voorleggen van varianten die gemakkelijker gedemonteerd kunnen worden, zodat hergebruik rendabel wordt en CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd door de volledige technische levensduur van dit geprefabriceerde bouwproduct te benutten.

Image

De huidige manier van toepassen van kanaalplaatvloeren is ontoereikend om rendabel hergebruik mogelijk te maken. Het grootste probleem is het onvoldoende nadenken over demontabel en remontabel ontwerpen en het gebruik van (al dan niet gewapend) beton bij de traditionele toepassingen van de druklaag, kelkvoeg en koppelsparingen. Beton heeft een aantal eigenschappen, die gunstig zijn voor de eisen en functies die deze onderdelen moeten vervullen. Tegelijkertijd wordt door het beton demontage en remontage bemoeilijkt. Als gevolg hiervan is hergebruik niet rendabel en worden gebouwen op traditionele wijze gesloopt.

Door nu aan de slag te gaan met hergebruik, wordt veel informatie verzameld, die helpt bij het ontwikkelen van een circulaire bouwwereld met kanaalplaatvloeren. Om waardevermindering te voorkomen, is het van cruciaal belang om bij het beoordelen van het hergebruik van kanaalplaatvloeren een correct en volledig hergebruik-protocol te volgen.

Kanaalplaatvloeren kunnen in zijn volledigheid worden hergebruikt, hier zijn in mijn onderzoek enkele referenties van aangedragen. Door dit te bewerkstelligen worden trede R3 t/m R5 van de R-ladder behaald. Een must hierbij, is het verzorgen van een uiterst zorgvuldige traceerbaarheid van de gewonnen kanaalplaatvloeren om deze elders, met de juiste informatie, te remonteren.

De onderzoeksvraag richt zich op het voorleggen van varianten, die eenvoudig gedemonteerd kunnen worden, zodat hergebruik rendabel wordt en CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd door de volledige technische levensduur van dit geprefabriceerde bouwproduct te benutten.

Het is lastig gebleken een kant en klare oplossing te vinden, die volledig voldoet aan alle eisen en functies die de traditionele ‘in situ onderdelen’ vervullen. Er is voor gekozen varianten op te stellen voor de druklaag, kelkvoeg en koppelsparingen, zoals de hamerkopsparingen en kopsleufsparingen. Deze varianten zijn getoetst middels een multi-criteria matrix. Er kan worden geconcludeerd dat enkele van de nieuwe varianten vele malen beter scoren dan de traditionele toepassingen van de druklaag, kelkvoeg en koppelsparingen.

Image

De toepassing van in situ beton wordt bij alle varianten zo veel als mogelijk voorkomen. Naast het verminderen van de CO2-uitstoot, door het vermijden van in situ beton, wordt het proces van (re)monteren en demonteren zeer sterk vereenvoudigd. Hiermee wordt hergebruik van de kanaalplaatvloeren gestimuleerd. De varianten kunnen in veel gevallen in alle bouwmethoden worden toegepast, zonder dat deze negatieve invloed hebben op verwerkbaarheid. Daarnaast verandert er voor de producent alsmede de aannemer vrijwel niets.

Door bovenstaande varianten nader te onderzoeken, te optimaliseren, gecombineerd toe te passen en hierop te reflecteren wordt er een enorme stap gemaakt in het remontabel bouwen met kanaalplaatvloeren. Hiermee krijgt de circulaire bouwwereld een boost en kunnen er enorme hoeveelheden CO2-uitstoot op korte én lange termijn worden voorkomen.

Ik ben binnen Dycore zeer open ontvangen en kreeg ook alle ruimte die ik nodig had om de opdracht tot een goed einde te brengen. Daarnaast heeft Dycore mij verschillende kansen gegeven om ook buiten Dycore om met de opdracht bezig te kunnen zijn en informatie te vergaren. Hiermee is het eindproduct alleen maar sterker geworden.

Heb ik je interesse gewekt en ben je benieuwd naar de rest van het onderzoek, of heb je vragen hierover? Stuur een mailtje naar t.jansen@dycore.nl!

Werk jij regelmatig met Dycore vloeren?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.